image image

 

 

ضمن عرض تبریک به دانش آموزان گرامی و همکاران محترم، دانش آموزان منتخب کشوری در مسابقات فرهنگی و هنری امید فردا از ناحیه ۲ همدان به شرح ذیل می باشد . آریانا ظرافتی جمیل مدرسه فردوسی ناحیه دو رشته سفالگری مهدیه بختیاری از مدرسه بوعلی ناحیه دو در رشته نقالی «روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه ۲»
کاوش در خبر

آخرین خبرها

خواندن همه
;