مراسم آغاز سال تحصیلی

حضور جناب آقای دکتر محمدی فر رئیس دانشگاه بوعلی سینا  و جناب آقای دکتر افضلی نماینده دانشگاه بوعلی سینا

در امور مدارس در جمع دانش آموزان در آغاز سالتحصیلی 1401-1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی

 

 

;