جهت ثبت نام در دبیرستان می توانید:

1) با دفتر معاونت دبیرستان با شماره ی 08138268031 تماس حاصل فرمایید.

2) از طریق لینک http://sahaad.hamedanbuali.ir/register اقدام فرمایید.

3)  به آدرس همدان- میدان دانشگاه- خیابان طالقانی- خیابان فرهنگ-جنب فناوری اطلاعات به صورت حضوری به ثبت نام اقدام کنید.

;