جهت ثبت نام در دبیرستان دخترانه دانشگاه بوعلی سینا می توانید:

1) با دفتر معاونت دبیرستان با شماره ی 08138268031 تماس حاصل فرمایید.

2) از طریق لینک http://sahaad.hamedanbuali.ir/register پیش ثبت نام نمایید.

3)  به آدرس همدان- میدان دانشگاه- خیابان طالقانی- خیابان فرهنگ-جنب فناوری اطلاعات به صورت حضوری اقدام نمایید.

;