کسب رتبه در مسابقات فرهنگی هنری
ضمن عرض تبریک به دانش آموزان گرامی و همکاران محترم، دانش آموزان منتخب کشوری در مسابقات فرهنگی و هنری امید فردا از ناحیه ۲ همدان به شرح ذیل می باشد . آریانا ظرافتی جمیل مدرسه فردوسی ناحیه دو رشته سفالگری مهدیه بختیاری از مدرسه بوعلی ناحیه دو در رشته نقالی «روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه ۲»
;