برگزاری جشن یلدا

برگزاری جشن یلدا در دبیرستان دخترانه دانشگاه بوعلی سینا

;