کسب رتبه در مرحله اول المپیادهای علمی توسط دانش آموزان دبیرستان دانشگاه بوعلی

موفقیت دانش آموزان خانم نیایش جفتا در رشته المپیاد ریاضی و

خانم اسرا طبی مرام در رشته المپیاد شیمی را به دانش آموزان

همکاران واولیا این دانش آموزان تبریک عرض می نماییم .

;