کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 10 فروردين 1399
 
خوش آمدید

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آن کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

سخنی از بهشت
اخبار کوتاه

اولیا محترم و دانش آموزان می توانند با وارد نمودن کد دانش آموزی و رمز عبور در جریان امور تحصیلی قرار گیرند.

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  7 نفر
تعداد بازدید :  189323 نفر
امتحانات

برنامه آزمون هماهنگ سالتحصیلی 96-95

پایه دهم تجربی101

روز و تاریخ

درس

پنج شنبه 4/9/95

شیمی

شنبه 6/9/95

زبان خارجه

یک شنبه 7/9/95

نگارش

سه شنبه9/09/95

جغرافیا

پنج شنبه 11/09/95

_

شنبه13/9/95

عربی

یکشنبه 14/9/95

_

دوشنبه 15/9/95

ریاضی

چهارشنبه 17/9/95

فیزیک

شنبه 20/9/95

_

یکشنبه 21/9/95

زیست

دوشنبه 22/09/95

فارسی1

چهارشنبه 24/09/95

دینی

 

برنامه آزمون هماهنگ سالتحصیلی 96-95

پایه دهم تجربی-ریاضی102

روز و تاریخ

درس

پنج شنبه 4/9/95

ریاضی

شنبه 6/9/95

عربی

یک شنبه 7/9/95

_

سه شنبه9/09/95

جغرافیا

پنج شنبه 11/09/95

زبان خارجه

شنبه13/9/95

نگارش

یکشنبه 14/9/95

شیمی

دوشنبه 15/9/95

فارسی

چهارشنبه 17/9/95

فیزیک

شنبه 20/9/95

_

یکشنبه 21/9/95

زیست-هندسه

دوشنبه 22/09/95

دینی

چهارشنبه 24/09/95

_

 

برنامه آزمون هماهنگ سالتحصیلی 96-95

پایه دهم انسانی103

روز و تاریخ

درس

سه شنبه 2/9/95

عربی

پنج شنبه 4/9/95

نگارش

شنبه 6/9/95

اقتصاد

یک شنبه 7/9/95

_

سه شنبه9/09/95

جغرافیا

پنج شنبه 11/09/95

زبان فارسی

شنبه13/9/95

فنون ادبی

یکشنبه 14/9/95

جامعه شناسی

دوشنبه 15/9/95

تاریخ

چهارشنبه 17/9/95

زبان خارجه

شنبه 20/9/95

منطق

یکشنبه 21/9/95

ریاضی

دوشنبه 22/09/95

دینی

چهارشنبه 24/09/95

_

 

برنامه آزمون هماهنگ سالتحصیلی 96-95

پایه سوم تجربی301

روز و تاریخ

درس

سه شنبه 2/9/95

ادبیات

پنج شنبه 4/9/95

آمار

شنبه 6/9/95

عربی

یک شنبه 7/9/95

زبان فارسی

سه شنبه9/09/95

زمین شناسی

پنج شنبه 11/09/95

دینی

شنبه13/9/95

_

یکشنبه 14/9/95

زیست

دوشنبه 15/9/95

فیزیک

چهارشنبه 17/9/95

ریاضی

شنبه 20/9/95

شیمی

یکشنبه 21/9/95

_

دوشنبه 22/09/95

تاریخ

چهارشنبه 24/09/95

_

 

برنامه آزمون هماهنگ سالتحصیلی 96-95

پایه سوم تجربی-ریاضی302-303

روز و تاریخ

درس

سه شنبه 2/9/95

ادبیات

پنج شنبه 4/9/95

فیزیک

شنبه 6/9/95

_

یک شنبه 7/9/95

عربی

سه شنبه9/09/95

زبان خارجه

پنج شنبه 11/09/95

آمار- حسابان

شنبه13/9/95

_

یکشنبه 14/9/95

زیست

دوشنبه 15/9/95

دینی

چهارشنبه 17/9/95

زمین

شنبه 20/9/95

ریاضی-کامپیوتر

یکشنبه 21/9/95

_

دوشنبه 22/09/95

تاریخ

چهارشنبه 24/09/95

شیمی

 

بازدید: 2313