کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 23 مهر 1398
 
خوش آمدید

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آن کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

سخنی از بهشت
اخبار کوتاه

اولیا محترم و دانش آموزان می توانند با وارد نمودن کد دانش آموزی و رمز عبور در جریان امور تحصیلی قرار گیرند.

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  8 نفر
تعداد بازدید :  138878 نفر
   چارت سازمانی

گروه :  نماینده دانشگاه بوعلی سینا در دبیرستان
نام :  آقای دکتر تعجبی
ایمیل : 
سمت :  نماینده دانشگاه بوعلی در دبیرستان
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه : 
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  مدیر دبیرستان
نام :  طاهره فضل اله زاده
ایمیل : 
سمت :  مدیر دبیرستان
تلفن :  08138274411
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه :  دوم
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاونین آموزشی
نام :  شیرین نیکومنش
ایمیل : 
سمت :  معاون آموزشی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاون پرورشی
نام :  ناهید ترکمان
ایمیل : 
سمت :  معاون پرورشی
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاون اجرایی
نام :  مهسا فخار
ایمیل : 
سمت :  معاون اجرایی
تلفن : 
تحصیلات :  دیپلم
داخلی : 
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات : 


گروه :  معاون فناوری اطلاعات
نام :  مهسا فخار
ایمیل : 
سمت :  معاون فناوری اطلاعات
تلفن : 
تحصیلات :  لیسانس
داخلی : 
   
طبقه :  اول
واحد : 
توضیحات :